Artikel 1  – over Buro Beat

Buro Beat is een handelsnaam van eenmanszaak Sophie Laurence, gevestigd op Lyonnetstraat 92, 2522NG Den Haag. Het KVK-nummer van Buro Beat is 73140570. Jouw gegevens worden behandeld door Sophie Laurence Bosten. 

Artikel 2 – jouw gegevens 

Een overzicht van de gegevens die ik van jou verwerk, waarom ik dit doe, welke juridische grondslag ik heb om deze gegevens van jou te mogen verwerken en hoelang ik deze gegevens zal bewaren. 

Ik verwerk jouw naam, adres, woonplaats, e-mail, telefoonnummer, financiële gegevens en andere gegevens die nodig zijn om mijn diensten optimaal aan jou te kunnen leveren. Zonder deze gegevens is het niet mogelijk één van de schrijfpakketten te kopen. De gegevens worden maximaal zeven jaar bewaard in mijn klantenbestand. Dit doe ik uit hoofde van uitvoering en eventuele wijziging of vervolg van de overeenkomst, alsmede voor de Belastingdienst.

Voor facturatie en de financiële administratie verwerk ik jouw (bedrijfs)naam met eventueel bijbehorende Kamer van Koophandelgegevens en btw-nummer, factuuradres, e-mail, telefoonnummer, betaalgegevens en openstaande saldo. Zonder deze gegevens kan ik jouw betaling niet verwerken. Volgens een wettelijke verplichting van de Belastingdienst dien ik deze gegevens 7 jaar te bewaren. Na deze periode zal ik deze gegevens van jou verwijderen.

Ik heb een commercieel belang om enkele persoonsgegevens van jou te gebruiken voor marketingdoeleinden. Ik verwerk jouw naam en e-mail voor direct marketing. Ik zal deze gegevens verwijderen zodra jij je uitschrijft van mijn nieuwsbrief.

Om het plaatsen van recensies over mijn diensten mogelijk te maken, verwerk ik jouw naam, leeftijd en inhoud van jouw bericht, dit gebeurt alleen op aanvraag bij jou. Ik verwijder deze recensies zodra ze niet meer representatief zijn voor mijn dienstverlening of jij een verzoek doet tot verwijdering.

Ik verwerk jouw naam, e-mailadres en overige gegevens die van belang zijn voor de betreffende training, webinar of weggever wanneer jij je hiervoor inschrijft. Deze gegevens worden verzameld via een inschrijfformulier. Ik bewaar deze gegevens tot jij je uitschrijft. Jij kunt nog opvolg mails ontvangen die verband houden met het onderwerp van de training, webinar of weggever waarvoor jij je hebt ingeschreven. Daarnaast kan het privacybeleid van een derde partij van toepassing zijn op deze gegevens wanneer jij via deze derde partij een toegangsbewijs aanschaft.

Artikel 3 – verkrijgen gegevens

Bovenstaande gegevens heb ik van jou als klant, contactpersoon of websitebezoeker verkregen, omdat jij deze gegevens aan mij hebt verstrekt. Daarnaast kan ik jouw (adres)gegevens verwerken wanneer een van mijn klanten een cadeau naar jou wenst te versturen.

Artikel 4  – rechten met betrekking tot deze gegevens?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft jou een aantal rechten gegeven met betrekking tot de persoonsgegevens die jij door mij laat verwerken.

  1. Inzage – Jij kunt te allen tijde een verzoek doen bij mij om jouw gegevens in te zien.
  2. Wijziging – Als jij op basis van inzage jouw gegevens aan wilt laten passen, laten verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen, kun je hiertoe een verzoek indienen.
  3.  Bezwaar – Je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van gegevens. 
  4.  Gegevensoverdracht – Mocht jij jouw gegevens bij een andere aanbieder onder willen brengen, zal ik jouw gegevens verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm die door gangbare digitale systemen te openen is.
  5. Intrekking – Wanneer ik gegevens heb verwerkt op basis van jouw expliciete toestemming, heb jij het recht deze toestemming in te trekken. Dit kan wel gevolgen hebben voor de diensten die ik jou kan leveren.

Om gebruik te maken van jouw rechten kun jij een verzoek sturen naar sophie@burobeat.com. Ik zal je verzoek zo snel mogelijk beoordelen. 

Artikel 5  – doorsturen gegevens

Ik zal jouw gegevens niet verstrekken aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de bedrijfsvoering of vanuit een wettelijke verplichting vereist is. Jouw gegevens kunnen voor uitvoering van de overeenkomst worden doorgegeven aan verwerkers, partijen betrokken bij de uitvoering van onze overeenkomst en externe adviseurs. Ik sluit met deze derde partijen verwerkersovereenkomsten om jouw privacy optimaal te beschermen. Ik zal jouw gegevens niet doorverkopen aan derden.

Artikel 6        Slotbepalingen

Ik raad jou aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, omdat ik wijzigingen in het beleid kan aanbrengen. Als jij vragen hebt over deze verklaring of de wijze waarop ik jouw gegevens gebruik, kun je een e-mail sturen naar sophie@burobeat.com. Als jij een klacht hebt over de manier waarop ik met jouw gegevens om ga kun jij mij dat laten weten of contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.